Wondverzorging

Bandages

Elastische, non-elastische, cohesieve en HACCP verbanden

Compresses

Bedekt de wonde en absorbeert het wondexsudaat

Hygiene

Handschoenen, ontsmettende spray, finger bobs

Fixation tapes

Woven, non-woven en waterbestendige blauwe tapes

Adhesive plasters

Huidskleurige en blauwe HACCP pleistersr

Synthetic and regular cotton